Services Apotheek de Vijzel in Dordrecht – Apotheek De Vijzel – Dordrecht

Apotheek de Vijzel in Dordrecht

Welkom op de site van Apotheek de Vijzel. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over geneesmiddelen en gezondheid.

Wat vindt u verder op de website van Apotheek de Vijzel in Dordrecht? Lees over ons team, onze openingstijden en hoe en waar u ons bereiken kunt. Wilt u informatie over ons dienstrooster of onze receptenservice, u vindt het actuele antwoord op onze website. Bent u nog niet uitgelezen over gezondheid, dan verwijzen onze links u door naar andere interessante sites.

Services Apotheek de Vijzel in Dordrecht

Nieuwe patiënten

Wanneer u een nieuwe patiënt bent in onze apotheek zijn wij u graag zo goed mogelijk van dienst. Een aantal gegevens zijn daarbij voor u en ons van belang:

– persoonsgegevens, BSN van u en en uw eventuele gezinsleden
– verzekeringsgegevens ten behoeve van declaraties
– geneesmiddelen die (chronisch) worden gebruikt (zo mogelijk een overzicht daarvan van uw vorige apotheek)
– sommige medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de veiligheid van uw geneesmiddelgebruik zoals zwangerschap, overgevoeligheden, ziektes en aandoeningen.

Recepten

Recepten die u aanbiedt in de apotheek worden als regel direct gereedgemaakt en meegegeven. Soms zijn de middelen niet of onvoldoende voorradig. In dat geval wordt met u overlegd of u reeds een deel mee wilt nemen of dat u alle middelen tegelijkertijd wenst te ontvangen. Middelen die de apotheek bestelt voor 16.30 staan als regel de volgende dag na 12.00 klaar. Homeopatische en alternatieve produkten vereisen meestal enige dagen besteltijd.

Chronische medicatie

Meerdere keren terugkomen in de apotheek vanwege onvolledige bestellingen ? Dat willen wij voorkomen. Daarom duurt het vanaf heden 2 werkdagen voordat uw chronische medicatie opgehaald kan worden. Vraag daarom op tijd uw recepten bij de huisarts aan. Van Sommige artsen mogen wij u herhaalrecepten regelen. Overleg met de apotheek de “herhaalservice “‘ In geval van nood proberen wij altijd wat te kunnen leveren.

Track en Trace

Met Track en Trace blijft u altijd op de hoogte van de status van uw bestelling. Op het moment dat uw bestelling klaarstaat om opgehaald te worden, ontvangt u een email of een gratis sms bericht op uw mobiele telefoon. Hierdoor weet u exact wanneer u naar de apotheek kunt komen om uw geneesmiddelen op te halen.

24 uurs automaat (Pharmaself)

Apotheek de Vijzel start met het leveren van medicatie via een 24 uurs automaat. Met uw toestemming wordt uw medicatie in de 24 uurs automaat geplaatst U ontvangt op uw mobiele telefoon een gratis sms bericht met daarin een ophaalcode. Hiermee kunt u op elk gewenst moment uw medicatie ophalen. U bent niet afhankelijk van wachttijden in de apotheek.

Als u met uw recept geneesmiddelen haalt in de apotheek zult u merken dat wij vaak gegevens bij u navragen. Ook moet u soms enige tijd wachten tot uw recept gereed is. Dat heeft te maken met de diverse aktiviteiten die wij moeten uitvoeren met uw recept. Deze omvatten onder andere de navolgende: :

– controle van de persoonsgegevens
– controle van de receptgegevens
– verwerken van een recept via de computer
– controleren of uw nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met middelen die u reeds gebruikt of met de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel aktie ondernemen (overleggen met u, met de arts en/of intern met de apotheker)
– gereedmaken van de voorgeschreven middelen
– de receptverwerking laten controleren door een tweede assistente of de apotheker zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke). U mag dan gerust even gaan zitten tot wij met uw recept klaar zijn.

Veilig medicijngebruik

Samen met uw (huis)arts of specialist zorgen wij ervoor dat uw geneesmiddelen voor u zo effectief, correct en veilig mogelijk zijn. Wij houden bij welke geneesmiddelen u gebruikt of gebruikt heeft (uw medicatiehistorie) en of die elkaar verdragen. Ook controleren wij of uw eventuele gezondheidsproblemen het veilig gebruik van geneesmiddelgebruik kunnen beïnvloeden (zwangerschap, overgevoeligheden, aandoeningen en ziektes). Wanneer u ons daarover informeert kunnen wij onze zorg voor u verder verbeteren.

Privacy

U heeft recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, net name daar waar het uw medische gegevens betreft. Gezamenlijk met een aantal apotheken en huisartsen zijn wij geautomatiseerd. Hierop is een privacyreglement voor alle betrokkenen van toepassing die is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen.Uw persoonlijke gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt in het kader van uw behandeling met geneesmiddelen, controle op de veiligheid en correctheid daarvan en voor het declararen van de kosten ervan bij uw zorgverzekeraar of bij uzelf. Het verstrekken van uw medicatiegegevens aan derden (zoals specialisten, ziekenhuizen, apotheken en dergelijke) gebeurt als regel alleen met uw instemming.

Bezorgregeling

Wanneer u om gezondheidsredenen niet in staat bent om zelf uw geneesmiddelen bij de apotheek af te halen en u niemand in uw directe omgeving heeft die dat voor u kan of wil doen, is de apotheek bereid om deze bij u te bezorgen. U kunt daarover met ons afspraken maken. Eventueel geeft uw huisarts via uw recept aan of bezorgen om medische redenen gewenst is.

Levering op rekening of tegen contante betaling

De apotheek levert receptgeneesmiddelen alleen op rekening, indien u instemt met automatische incasso. U kunt een verklaring tekenen waarop u ons machtigt het bedrag van uw bank- of girorekening te incasseren. De regels die wij daarbij hanteren maken wij kenbaar aan u. Handverkoopmiddelen worden als regel niet op rekening verstrekt. U kunt in de apotheek pinnen of kontant afrekenen.

Generieke geneesmiddelen en parallelle geneesmiddelen

Wij werken mee met verzekeraars en overheid om de kosten van geneesmiddelen zo beperkt mogelijk te houden. Zij vragen van ons om zo doelmatig mogelijk af te leveren. (Huis)artsen schrijven al zoveel mogelijk voor op de naam van de werkzame stoffen en wij leveren onder die naam af zodra een middel zo beschikbaar is. Eveneens uit kostenoverwegingen leveren wij soms identieke geneesmiddelen uit andere EU landen af (dit heet parallelimport). Graag geven wij u hierover tekst en uitleg als u dat wenst. Een handige site www.Kiesbeter.nl

Speciale bestellingen

De apotheek kan niet alle middelen — met name alternatieve en homeopatische middelen — in voorraad hebben. Daarvoor zijn er teveel in omloop. Het kan dan ook voorkomen dat u ons vraagt om bepaalde middelen voor u te bestellen. Wij doen dat graag voor u. Wanneer u echter achteraf deze middelen niet meer wenst, kunnen wij zulke bestellingen doorgaans niet meer terugsturen. Het gaat immers om geneesmiddelen. Indien dat het geval is zijn wij helaas genoodzaakt om u de kosten van een dergelijke bestelling toch in rekening te brengen.